Bài 9 - Hướng dẫn coding phân trang hiển thị sản phẩm
Đăng ký học Online vào buổi tối, tư vấn trọn gói đồ án tốt nghiệp sinh viên. Tel: 0989 85 82 85, Skype: tuanvdos
Bài 9 - Hướng dẫn coding phân trang hiển thị sản phẩm

Hướng dẫn code phân trang hiển thị sản phẩm

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân trang khi hiển thị sản phẩm trên trang chủ . Các bạn có thể dùng cách này để phân trang ở các trang khác.

Chuẩn bị

- Trong database “dienthoaiminhanh_db1” ta có 1 table tên “Product” và 2 Procedure là “sp_Product_GetByTop” và “sp_Product_Paging” như sau:


- Có 1 giao diện html hiển thị sản phẩm:

Code

- Ở đây ta phải làm 2 việc: hiện số trang và hiển thị sản phẩm theo trang.

- Như vậy trong code ta có thể chia là 2 hàm:

+ hàm hiển thị số trang.

+ hàm hiển thị sản phẩm theo trang.

- Giống như bài Hướng dẫn hiển thị danh sách sản phẩm ở trang chủ, ta sẽ dùng 2 control Literal để thay thế cho 2 đoạn code html hiển thị danh sách sản phẩm và hiển thị số trang.

Hàm hiển thị số trang

- Trong hàm hiển thị số trang ta lại chia làm 2 trường hợp: số trang lớn hơn 1 và số trang bằng 1. Vậy làm cách nào để phân biệt 2 trường hợp đó???

- Giả sử, ta quy định, một trang sẽ chỉ hiện được tối đa 12 sản phẩm. như vậy nếu như số sản phẩm trong database nhỏ hơn hoặc bằng 12 thì ta sẽ chỉ có 1 trang. Ngược lại, ta sẽ có số trang lớn hơn 1.


Khi listpage.Count % 12 > 0 :

- Code khi số trang bằng 1:


Hàm hiển thị sản phẩm theo trang

- Hàm này ta viết tương tự như khi code hiển thị sản phẩm bình thường. Chỉ khác là thay vì gọi thủ tục Product_GetByTop như trước thì ta gọi đến thủ tục Product_Paging. Ý nghĩa của thủ tục Product_Paging là sẽ chỉ hiện các bản ghi trong bảng Product theo 2 tham số CurrentPage và pageSize.

Kết quả


Tham khảo mã nguồn của bài hướng dẫn tại : Đây


Nếu có vấn đề gì khó khăn trong quá trình phát triển dự án. Xin liên hệ bộ phận hỗ trợ thực tập dự án của Onsoft tại : http://thuctap.onsoft.vn

Điện thoại:
04 85 89 42 86 - 0989 85 82 85
Skype:
Yahoo:
Tư vấn online Tư vấn online
 • Nguyễn Ngọc Thúy

  Sinh viên K50 ĐH GTVT HN

  Email: nguyenthuy@hrm.vn

  Facebook: Nguyen Ngoc Thuy

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
    Cty Cổ Phần Digitech

  Vị trí công việc: Lập trình viên, Tester

 • Nguyễn Thị Mùi

  Sinh viên K50 ĐH GTVT HN

  Email: nguyenmuint@gmail.com

  Facebook: mui.nguyenthi.98

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cy Cổ phần Công nghệ Trường Việt

  Vị trí công việc: Lập trình viên .NET

 • Nguyễn Thị Mai

  Sinh viên T13 HV KTQS

  Email: mainguyen121@gmail.com

  Facebook: Iris.mainguyen

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cty CP Nghiên cứu và PT Phần mềm SHIFT

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Khánh Hiển

  Sinh viên SE 2009 - 2014 HV KTQS

  Email: hiennguyenkhanh@yahoo.com

  Facebook: hien.nguyenkhanh

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cty Cổ phần Timi (www.timi.vn)

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Thanh Tùng

  Sinh viên TK5SE ĐH SPKT Hưng Yên

  Email: tungnttk5@gmail.com

  Facebook: tung.nguyenthanh.794

  Thực tập: ASP.NET năm 2011 - 2012

  Hiện công tác:
   Tập đoàn Đại Việt(daivietgroup.net)

  Vị trí công việc: .NET developer

 • Đào Trung Đông

  Sinh viên 53PM1 ĐH Xây Dựng HN

  Email: dongpm1@gmail.com

  Facebook: Trung Đông

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
    Cty CP Đầu tư PT Công nghệ TRÍ NAM

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Trịnh Duy Hiệp

  Sinh viên KHMT3 ĐH Công Nghiệp HN

  Email: hieptdnd@gmail.com

  Facebook: hieptdnd

  Thực tập: ASP.NET năm 2011 - 2012

  Hiện công tác:
    Cty TNHH Công nghệ Kim Đại Thành

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Văn Tuấn

  Sinh viên KTPM-K4 ĐH Công Nghiệp HN

  Email: phvtuanit@gmail.com

  Facebook:

  Thực tập: ASP.NET năm 2011 - 2012

  Hiện công tác:
   Công ty phần mềm Vinsofts

  Vị trí công việc: Lập trình viên .NET

 • Phạm Duy Huy

  Sinh viên 53PM1 Đại Học Xây Dựng

  Email: huypdsoftware@gmail.com

  Facebook: phamduyhuy

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   http://websolutions.com.vn/

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Anh Tuấn

  Sinh viên K56 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

  Email: anhtuannguyen522@gmail.com

  Facebook: Nguyễn Anh Tuấn

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Công ty Cổ phần Phần mềm Onsoft

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Đình Cương

  Sinh viên C1108I Bách Khoa Aptech

  Email: l3t.nguyen@gmail.com

  Facebook: TaoNgon

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Công ty Đầu Tư Bách Hợp

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Đào Huy Huấn

  Sinh viên THK12 HV Kỹ Thuật QS

  Email: daohuyhuan125@gmail.com

  Facebook: Đào Huy Huấn

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Công ty Cổ phần Phần mềm Onsoft

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Đặng Quốc Bảo

  Sinh viên CNPM K50 ĐH GTVT HN

  Email: baodq@mitec.com.vn

  Facebook: Lá vàng rơi

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cty CP Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC

  Vị trí công việc: Lập trình viên